อันดับ 5 เทนนิส(Tennis)

เทนนิส (tennis) เล่นกันในประเทศกรีกตั้งแต่ก่อนคริสตกาล เทนนิสมีรากฐานมาจากกีฬาแฮนด์บอลในสมัยโบราณ ระหว่างยุคกลาง (Middle ages ) ก็ได้พัฒนามาเป็นกีฬาที่ตีลูกกลับไปกลับมาระหว่างคนสองคนแทนที่จะตีเข้าข้างฝา ชื่อเทนนิสมาจากภาษาฝรั่งเศสว่า TENEZ แปลว่า เอาหรือพร้อม ตอนแรกการเล่นไม่มีเส้นขอบเขต แต่ต่อมาได้มีสนามรูปร่างเหมือนนาฬิกาทรายมีเส้นลากผ่านทางคอดตรงเส้นกลาง

ตอนแรก ๆ ลูกบอลทำด้วยหนังหุ้มผมอยู่ภายใน ไม้ตีได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ สำหรับป้องกันการตีลูก โดยการใช้ถุงมือแล้วต่อมาได้มีการพันเชือกรอบ ๆ ถุงมืออีกที สำหรับการป้องกันลูกได้ดีขึ้นจากการรวมของไม้กับเชือกเข้าด้วยกัน

ใน ยุคกลางกีฬาประเภทนี้ได้ถูกนำเข้ามาเล่นในอังกฤษซึ่งพวกขุนนางเล่นกัน การนับคะแนนนั้นสับสนมากจนคนธรรมดาไม่สามารถเข้าใจได้ และสนามก็แพงมากเฉพาะคนรวยเท่านั้นที่หามาเล่นได้จนกระทั่ง ในปี ค.ศ. 1874 การนับคะแนนก็ทำให้ได้งานยิ่งขึ้นและกฎของกีฬาเทนนิสก็ถูกดัดแปลงให้ใช้เล่น กับสนามธรรมดาได้

การใช้สิบห้า สามสิบ ฯลฯ ในการนับคะแนนของแต่ละคนอาจอธิบายได้ดังนี้ การเล่นไล่หรือการแยกนับคะแนนเป็น 1, 2, 3 ฯลฯ ไล่ สิบห้า นับเป็นหนึ่งคะแนนและเกมส์หนึ่งจะมี 4 หรือ 5 คะแนน คำอธิบายนี้เป็นคำแนะนำของนักประวัติศาสตร์เทนนิสซึ่งมันอาจจะเป็นไปได้

 

ข้อมูลจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
http://www.sat.or.th

ใส่ความเห็น

Top