2005 “Wallace & Gromit : The Curse of the Were-Rabbit”

ทำไมถึงได้? : ปีนี้ผู้เข้าชิงน่าสนใจครับ เพราะมีสต็อปโมชั่นสองเรื่อง (Corpse Bride อีกเรือ่ง)
กับหนังอีกเรื่องจากจิบลิ (Howl’s Moving Castle) ควรค่าแก่การจะได้รางวัลทุกเรื่อง แต่สุดท้าย
Wallace & Gromit ก็ได้ไป ซึ่งคงเพราะมันเป็นการกลับมาของหนังชุดขำกลิ้งคนกับหมาเรื่องนี้
ในรอบหลายปีมากๆ และหนังก็เข้าถึงในความทรงจำของหลายๆคนที่ได้ดูหนังชุดนี้ในวัยเด็ก
Corpse Bride เองก็ดูเป็นเบอร์ตันสไตส์มืดหม่นมากไป เลยไม่ใช่หนังที่จะเข้าถึงทุกๆคนได้แบบ
Wallace & Gromit