รัฐบาลญี่ปุ่นมีความเชื่อมั่น มาตรฐานของซอฟต์แวร์วาดภาพจะเป็นสิ่งค้ำจุนอุตสาหกรรมอนิเมะ

เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าอาชีพ Animator มีสภาพการทำงานที่แสนยากลำบาก กระทรวงเศรษฐกิจ, การค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Economy, Trade and Industry – METI) จึงพยายามร่างมาตรฐานของซอฟต์แวร์ที่ใช้วาดภาพและหวังว่าจะลดการพึ่งพาแรงงาน Animator จากชาวต่างชาติอย่างชาวจีนและชาวเกาหลีลง เพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถมีกำลังการผลิตที่ดีขึ้นและเดินหน้าต่อไปได้

กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมเคยจัด “งานประชุมเพื่อแนะแนวทางของการผลิต Anime ในยุคดิจิทัล” ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ในงานประชุมมีตัวแทนในอุตสาหกรรมอนิเมะเข้าร่วมกว่า 100 คนร่วมกันนำเสนอต่อกระทรวงฯ ว่าบริษัทต่างๆในอุตสาหกรรมมีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตมากน้อยเพียงใด และร่วมกันหารือถึงมาตรฐานที่ซอฟท์แวร์หลักทั้ง 5 ตัวที่นัก Animator ใช้มีจุดร่วมกันในจุดใดบ้าง และสรุปเป็นรายงานสุดท้ายยื่นแก่กระทรวงฯ เพื่อใช้กำหนดมาตรฐานของอุตสากรรมแล้วในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ

การผลิตอนิเมชั่นด้วยวิธีดั้งเดิมคือการมี Key Animator เป็นผู้วาด key frame ซึ่งเป็นเหมือนโครงที่ใช้กำหนดท่าทางตัวละครและฉาก Key Animator จึงรวบรวมภาพ key frame ทั้งหมดใส่แฟ้มแล้วส่งให้ Animator คนกลางเป็นคนวาดเติม frame จริงๆ ลงไปในแต่ละช่วง key frame ให้ออกมาเป็นอนิเมชั่นที่มีท่าทางการเคลื่อนไหวจริงๆ ในอนิเมชั่นความยาว 30 นาทีต้องการ frame จริงประมาณ 8 พันภาพครับ เมื่อ frame จริงวาดเสร็จแล้วเหล่า Animator ต้องเก็บภาพทุกภาพเรียงกันในแฟ้มแล้วส่งให้ผู้กำกับดู ข้อมูลภาพเหล่านี้ใช้มาตรฐานที่แตกต่างกันไปในซอฟท์แวร์แต่ละตัว ทาง METI จึงคาดว่านัก Animator น่าจะส่งข้อมูลและสื่อสารกับทีมทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ruby888-slotonline.org

อย่างไรก็ตามมาตรฐานกลางจริงๆสำหรับซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมผลิตอนิเมชั่นรวมถึงจะมีสตูดิโอใดบ้างที่นำมาตรฐานมาปรับใช้นั้นยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยออกมาแต่อย่างใดนะครับ

METI มองว่าด้วยระบบปัจจุบันขั้นตอนการดำเนินงานที่ผ่านไปในสตูดิโอไม่กลับมาสู่นัก Animator อย่างที่ควรจะเป็น ทั้งยังเชื่อว่านัก Animator ใส่ใจกับคุณภาพงาน แต่ในขณะเดียวกันทางสตูดิโอก็ต้องการความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและต้องเกิดผลประโยชน์มากกว่านี้

ความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมทำให้สตูดิโอผลิตอนิเมะเช่น Polygon Pictures เริ่มนำเทคโนโลยีใหม่และขั้นตอนการดำเนินงานอื่นมาปรับใช้บ้างแล้ว แต่ในอีกด้านหนึ่งยังมีสมาชิกอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังตั้งข้อกังขาว่าระบบยุคใหม่อย่าง AI หรือ CGI อาจช่วยอุตสาหกรรมไม่ได้จริงเพราะมีแนวโน้มที่ระบบเหล่านี้จะทำให้นัก Animator ต้องตกงานครับ

สมาชิกในอุตสาหกรรมผลิตอนิเมชั่นหลายรายเริ่มเสนอทางเลือกอื่นๆ ที่จะมาแทนที่ระบบเดิมที่ใช้กันเนื่องมาจากปัญหาที่หลายคนทราบดีว่าทั้งนัก Animator และสถานะทางการเงินของสตูดิโอต่างก็ต้องจำทนกับสภาพอันโหดร้าย ทางเลือกอื่นๆจึงอาจมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยปฏิวัติอุตสาหกรรมการผลิตอนิเมชั่นได้ครับ มีหลายคนมองว่าระบบคณะกรรมการการผลิต (production committee system) คือปัญหาสำคัญของอุตสาหกรรม คุณ Fukuhara Yoshitada ผู้เคยรับหน้าที่กำกับอนิเมะเรื่อง Kemono Friends ของสตูดิโอ Yaoyorozu จึงเคยนำเสนอว่าระบบ partnership system แบบใหม่จะช่วยให้สตูดิโอผลิตอนิเมะทั้งหลายมีอำนาจในการตัดสินใจมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การประสบความสำเร็จในภาพรวมของอุตสาหกรรมอนิเมะที่มากกว่าเดิมนะครับ